Koncz Autósiskola

Személygépkocsi "B" kategória

Mit érdemes tudni

VEZETHETŐ JÁRMŰ SZEMÉLYGÉKOCSI ÉS KIS TEHERGÉPKOCSI

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg

Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

"B" KATEGÓRIÁVAL MÉG VEZETHETŐ

mg-i vontató könnyűpótkocsival

segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija

kerti traktor

állati erővel vont jármű


A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI

a 17. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény

jelentkezési lap kitöltése

alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A TANFOLYAM TANTÁRGYAI

Kresz-ismereteket: 28 óra

Közlekedési ismeretek

A gépkocsivezetés elmélete

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek


Járművezetési gyakorlat: 29 óra

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás: Városi vezetés 14 óra; Országúti vezetés 4 óra; Éjszakai vezetés: 2 óra


Vizsgatárgyak


Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
55 perc alatt kell megoldani
Maximum elérhető pontszám: 75 pont
Minimum pontszám: 65 pont

Gyakorlat:
forgalmi vizsga.


A VISZGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte

17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

17. életévet betöltötte

a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette

a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek