Koncz Autósiskola

Adatvédelmi szabályzat

Megbízhat bennünk

Autósiskolánk elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

A Koncz Autósiskola megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet).

A Koncz Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal.

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

I. Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Koncz Autósiskola, azaz Koncz István Lajos egyéni vállalkozó végzi.

Név: Koncz István Lajos egyéni vállalkozó

Székhely: 8182 Berhida, Tulipán út 19/2

Adószáma: 68079095-1-39

Képzőszervi azonosító: 8875

Telefonszám: 06303128875

Email cím:koncz.istvan8@upcmail.hu


Teljes adatvédelmi szabályzat